Keynotes: Prof. Dr. Ilja Šrubař a Prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc.

Pozvání na konferenci jako hlavní řečníci laskavě přijali Prof. Dr. Ilja Šrubař a Prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc.

Prof. Dr. Ilja Šrubař v letech 1964–69 studoval filozofii, sociologii a historii na FF UK, po emigraci filozofii, sociologii a východoevropské dějiny na univerzitě ve Frankfurtu nad. Mohanem (1970–74). V letech 1974–92 působil na Kostnické univerzitě, v roce 1992 na Humboldtově univerzitě v Berlíně a od roce 1993 na univerzitě v Erlangen; v roce 1987 se stal docentem, 1992 profesorem sociologie.

Prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc., je český právník a sociolog. V roce 1989 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde roku 1997 habilitoval a v roce 2002 získal profesuru v oborech teorie, sociologie a filozofie práva. Od roku 2001 také působí na Cardiff Law School, University of Wales, od roku 2006 už jako profesor. Mimoto přednášel např. na Stanfordově univerzitě, New York University, University of California, Berkeley, Katolické univerzitě v Lovani a řadě dalších zahraničních univerzit.

 

Medailonky viz https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/srubar.html http://www.cbdb.cz/autor-6930-jiri-priban.

 

Úvod > Aktuality > Keynotes: Prof. Dr. Ilja Šrubař a Prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc.