Příspěvky

Vyhledávání v příspěvcích

 


A1 Co je špatně v sociologické teorii? I.

Garant panelu: Doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

1. 2. 14:50Příspěvky panelu

B1 Nové pohledy na Generaci 55+

Garant panelu: Ing. Jan Tuček

1. 2. 14:50Příspěvky panelu

C1 Bezdětná společnost? Proměny reprodukčního chování a možnosti rodinné politiky

Garant panelu: RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D., PhDr. Anna Šťastná, Ph.D.

1. 2. 14:50Příspěvky panelu

A2 Co je špatně v sociologické teorii? II.

Garant panelu: Doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

1. 2. 16:40Příspěvky panelu

B2 Seznamte se s generací Y

Garant panelu: PhDr. Eva Veisová Ph.D., Jakub Malý

1. 2. 16:40Příspěvky panelu

C2 Od kolébky až za hrob?

Garant panelu: doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.

1. 2. 16:40Příspěvky panelu

A3 Kompetence na trhu práce

Garant panelu: doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.

2. 2. 9:00Příspěvky panelu

B3 Maskulinity v českém kontextu

Garant panelu: Mgr. Nina Fárová

2. 2. 9:00Příspěvky panelu

C3 Migrace v moderní společnosti

Garant panelu: Dr. Nicole Horáková, M.A.

2. 2. 9:00Příspěvky panelu

A4 Vývoj sociálních, vzdělanostních a ekonomických nerovností v ČR

Garant panelu: prof. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D.

2. 2. 11:00Příspěvky panelu

B4 Sociologie politiky a vládnutí

Garant panelu: doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.

2. 2. 11:00Příspěvky panelu

C4 Studentská sekce I

Garant panelu: /

2. 2. 11:00Příspěvky panelu

A5 Sociální nerovnosti v prostorové perspektivě

Garant panelu: Mgr. Josef Bernard, Ph.D., Mgr. Petr Vašát, Ph.D.

2. 2. 14:50Příspěvky panelu

B5 Social Movements, Protest and Political Institutions in Eastern and Central Europe

Garant panelu: doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

2. 2. 14:50Příspěvky panelu

C5 Studentská sekce II

Garant panelu: /

2. 2. 14:50Příspěvky panelu

A6 Hermeneutika v sociologickém poznání

Garant panelu: Jakub Mlynář, Ph.D.

2. 2. 16:40Příspěvky panelu

B6 Vládnutí a političtí aktéři v obcích a krajích

Garant panelu: PhDr. Daniel Čermák, Ph.D.

2. 2. 16:40Příspěvky panelu

C6 Studentská sekce III

Garant panelu: /

2. 2. 16:40Příspěvky panelu

A7 Sociologicky zaměřená analýza veřejných diskurzů

Garant panelu: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.

3. 2. 9:00Příspěvky panelu

B7 Společná metodologická východiska sociologického výzkumu a komerčních výzkumných šetření

Garant panelu: Hana Huntová (SIMAR), Ing. Petra Průšová (Kantar)

3. 2. 9:00Příspěvky panelu

D7 Sociologie o životním prostředí

Garant panelu: Eva Kyselá

3. 2. 9:00Příspěvky panelu

A8 Diskursy ve veřejném prostoru

Garant panelu: Mgr. Petr Lupač, Ph.D.

3. 2. 11:00Příspěvky panelu

B8 Analýza sociálních sítí v českém prostředí

Garant panelu: Tomáš Diviák

3. 2. 11:00Příspěvky panelu

D8 Sociologie města

Garant panelu: Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D., Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D., Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.

3. 2. 11:00Příspěvky panelu

A9 Sociologie domova

Garant panelu: Petr Gibas, MSc., Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.

3. 2. 13:30Příspěvky panelu

B9 Trendy a novinky v sociologické metodologii I.

Garant panelu: Jaromír Mazák

3. 2. 13:30Příspěvky panelu

D9 Co zajímá českou sociologii náboženství? A koho zajímá ona?

Garant panelu: PhDr. Roman Vido, Ph.D.

3. 2. 13:30Příspěvky panelu

A10 Sociologie práce a zdraví

Garant panelu:

3. 2. 15:10Příspěvky panelu

B10 Trendy a novinky v sociologické metodologii II.

Garant panelu: Jaromír Mazák

3. 2. 15:10Příspěvky panelu

D10 Obavy ze zločinu

Garant panelu: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.

3. 2. 15:20Příspěvky panelu

Postery I

Garant panelu: Mgr. Petr Lupač, Ph.D.

2. 2. 16:10Příspěvky panelu

Postery II

Garant panelu: Mgr. Petr Lupač, Ph.D.

3. 2. 10:30Příspěvky panelu

 

Úvod > Příspěvky