Vyhledávání příspěvků

Panely: Autor:

Socializace porodních asistentek v systému českého vzdělávání

Jana Pokorná
Fakulta sociálních studií, MU

Postery I


Tanec čarodějnic: Analýza vybraných aspektů současného praktikování magie

Tesárek Jan
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

C6 Studentská sekce III


Stejný nebo jiný? Pracovní stres českých zaměstnanců z pohledu statusových rozdílů

Veverková Martina
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Prezentace (pdf)
C6 Studentská sekce III


Tetování v České republice z pohledu sociální antropologie

Pluskalová Martina
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

C6 Studentská sekce III


Percepce prostoru vlakového nádraží v Hradci Králové a jeho okolí

Janatová Erika
Univerzita Hradec Králové - Filozofická fakulta
Prezentace (pdf)
C6 Studentská sekce III


Kulturní trauma invaze z roku 1968 ve vysílání České televize v letech 1990-2015

Chudomelová Lenka
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Prezentace (pdf)
C6 Studentská sekce III


Fenomén psích hotelů

Křivá Vendula
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Prezentace (pdf)
C5 Studentská sekce II


Vězňovo trilema

Rybín Filip
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Prezentace (pdf)
C5 Studentská sekce II


Brnem s lidmi bez domova

Minaříková Kristína
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Prezentace (pdf)
C5 Studentská sekce II


Pes členem domácnosti z pohledu sociologie

Kadavá Michaela
Univerzita Hradec Králové - Filozofická fakulta
Prezentace (pdf)
C5 Studentská sekce II


Sociologická analýza diskurzivních reprezentací štěstí

Šřám Kristián
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
Prezentace (pdf)
C5 Studentská sekce II


Sociální sítě ve starém zákoně a jinde

Topinková Renáta
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Prezentace (pdf)
C4 Studentská sekce I


Slovenské opatrovateľky seniorov v Rakúsku: etika starostlivosti

Teplická Katarína
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Prezentace (pdf)
C4 Studentská sekce I


Analýza projevu poslanců ve poslanecké sněmovně

Michal Zeman
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Prezentace (pdf)
C4 Studentská sekce I


Technika mentálních map

Macháček Vít, Malá Michaela
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

C4 Studentská sekce I


Postoje české veřejnosti k rozšiřování divočiny

Jan Skalík, Karel Čada, Jan Krajhanzl
Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Postery II


Podpora ochrany divoké přírody a ochrany klimatu v České republice: Jaké sociokulturní proměnné se k nim vztahují?

Tomáš Chabada, Jan Krajhanzl
Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Postery II


Trieda ako kategória bez mena: Absolventi a absolventky vysokých škôl z robotníckych rodín hovoria o triede

Katarína Slezáková
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Postery I


Autoetnografia bezdomovca. Reflexia budovania „čohosi ako domov“ z perspektívy dočasného obyvateľa letiska Londýn Heathrow

Veronika Zuskáčová
Geografický ústav Masarykovy univerzity v Brně

Postery I


Typológia postojov žien k feminizmu a koncepcia súkromného feminizmu v českom kontexte

Mgr. Kristína Papcunová
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Postery II


Migrantky jako zranitelné pacientky

Mgr. Alena Glajchová
FF ZČU

Postery II


Význam pohřebních rituálů očima generace Y

Petra Šobáňová
Katedra Sociologie, Filozofická fakulta Ostravské Univerzity

Postery I


“We are No Nazis, We are Czech Mums”: Visuals of Contemporary Czech Xenophobia

Ondřej Daniel
Centre for the Study of Popular Culture

B5 Social Movements, Protest and Political Institutions in Eastern and Central Europe


The Success of Sustainable Mobilization: The embeddedness of movements among voluntary organizations and their success in mobilization

Márton Gerő, Pál Susánszky, Gergely Tóth
MTA-TK, ELTE University, MTA-ELTE Peripato RG

B5 Social Movements, Protest and Political Institutions in Eastern and Central Europe


Silver Heroes očima marketingu

Anežka Příběnská, Lucie Žeková
G82, Simply5

B1 Nové pohledy na Generaci 55+


Obavy z kriminality v České republice: testování Ferrarova modelu

Eva Krulichová
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Prezentace (pdf)
D10 Obavy ze zločinu


Důvěryhodná policie jako prostředek ke zmírnění obav z kriminality? Empirické ověření hypotézy ujištění

Pavla Homolová
Katedra sociologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

D10 Obavy ze zločinu


Obavy ze zločinu u mládeže

Zuzana Podaná
Katedra sociologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

D10 Obavy ze zločinu


Dvojí povaha proměn obav ze zločinu

Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Katedra sociologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

D10 Obavy ze zločinu


Proměny náboženské paměti na Tachovsku

Jan Váně
Katedra sociologie, Západočeská univerzita v Plzni
Prezentace (pdf)
D9 Co zajímá českou sociologii náboženství? A koho zajímá ona?


Zabudnutá metodológia v sociológii náboženstva, alebo nekritická práca so sociologickými dátami

Miroslav Tížik, PhD.
Sociologický ústav SAV, Bratislava
Prezentace (pdf)
D9 Co zajímá českou sociologii náboženství? A koho zajímá ona?


Sociologické teorie náboženství – potenciál průniků?

Dušan Lužný
Katadra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, Univerzita Palackého v Olomouci
Prezentace (pdf)
D9 Co zajímá českou sociologii náboženství? A koho zajímá ona?


Role teorie v sociologickém studiu sekularizace české společnosti

Roman Vido
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno
Prezentace (pdf)
D9 Co zajímá českou sociologii náboženství? A koho zajímá ona?


Proměny příměstského venkova a venkovské každodennosti

Helena Kubátová
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci
Prezentace (pdf)
D8 Sociologie města


Sociologie českého sídliště: nuda, nuda, šeď, šeď

Jana Kočková
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociologie
Prezentace (pdf)
D8 Sociologie města


Zbrojovka: čierna diera v centre Brna alebo unikátna mozaika významov? Urbánna etnografia vzťahu k bývalej továrni na zbrane

Ivana Rapošová
Katedra sociologie, Masarykova Univerzita
Prezentace (pdf)
D8 Sociologie města


Internet a radnice: Míjení či propojení?

Jan Sládek
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

D8 Sociologie města


Postoje veřejnosti k politice klimatu a jejich měření

Eva Kyselá
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
Prezentace (pdf)
D7 Sociologie o životním prostředí


Jaká opatření proti suchu a povodním Češi upřednostňují?

Iva Zvěřinová
Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
Prezentace (pdf)
D7 Sociologie o životním prostředí


Plýtvání potravinami jako sociální problém

Jarmila Pilecká
CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.
Prezentace (pdf)
D7 Sociologie o životním prostředí


Identita zelených spotřebitelů: Proč tvrďáci nekupují klasické žárovky a křehké ženy dobíjecí baterie?

Markéta Braun Kohlová, Jan Urban
Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

D7 Sociologie o životním prostředí


Lžou méně lidé, kteří chrání přírodu? Kvaziexperimentální studie morálního chování

Jan Urban, Markéta Braun Kohlová
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze

D7 Sociologie o životním prostředí


Postoje většinové společnosti k „cizincům“ v kontextu lokálních mezi-etnických vztahů: konviviální interakce, diskurzivní praktiky a strukturální podmíněnosti

Klára Fiedlerová, Luděk Sýkora
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Prezentace (pdf)
C3 Migrace v moderní společnosti


Pohled na mezinárodní migraci a na individuální vztahy s migranty není vždy shodný

Dita Čermáková, Yana Leontiyeva
Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
Prezentace (pdf)
C3 Migrace v moderní společnosti


Ukrajinci v Česku: časy se mění?

Markéta Seidlová, Dušan Drbohlav
Geografické migrační centrum – GEOMIGRACE, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Prezentace (pdf)
C3 Migrace v moderní společnosti


Musí mít Čech český původ? Vnímání migrace a její efekt na národní identitu

Klára Plecitá
Sociologický ústav AV ČR
Prezentace (pdf)
C3 Migrace v moderní společnosti


Reprezentace tématu migrace ve vybraných pořadech Českého rozhlasu v roce 2015

Renáta Sedláková, Marek Lapčík, Zdenka Burešová
Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP
Prezentace (pdf)
C3 Migrace v moderní společnosti


Konec na samém začátku: perinatální ztráta a její sociologická reflexe v českém kontextu

Iva Šmídová
FSS MU

C2 Od kolébky až za hrob?


Paliativní péče a umírání v ČR: Na čem na konci života záleží?

Lenka Slepičková
Institut výzkumu sociálního zdraví, Univerzita Palackého, Olomouc

C2 Od kolébky až za hrob?


Biotechnologické umění, hranice živého a sociologická perspektiva

Eva Šlesingerová
Fakulta sociální studií, MU Brno

C2 Od kolébky až za hrob?


Meze (ne)živého: vymístěná smrt v kulturní produkci

Tereza Bartoňová
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

C2 Od kolébky až za hrob?


Jeden příklad hledání nástrojů rodinné politiky na podporu rodičovství – otcovská dovolená

Věra Kuchařová, Kristýna Janurová
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.
Prezentace (pdf)
C1 Bezdětná společnost? Proměny reprodukčního chování a možnosti rodinné politiky


Proměny rodičovské dovolené a časování narození druhých dětí: Česko-slovenské srovnání

Anna Šťastná, Jiřina Kocourková, Branislav Šprocha
Katedra demografie a geodemografie, PřF UK

C1 Bezdětná společnost? Proměny reprodukčního chování a možnosti rodinné politiky


Podpora raného rodičovství formou rodičovského příspěvku – analýza dat příjemců příspěvku a souvislosti s porodností, trhem práce a službami péče o děti

Sylva Höhne
VÚPSV, v.v.i.
Prezentace (pdf)
C1 Bezdětná společnost? Proměny reprodukčního chování a možnosti rodinné politiky


Ideal family size measured by an adapted Coombs scale

Ladislav Rabušic, Beatrice Chromkova
FSS MU

C1 Bezdětná společnost? Proměny reprodukčního chování a možnosti rodinné politiky


Vliv zásahu mediálními obsahy na postoje publika

Lea Michalová, Josef Fišer , Daniel Prokop
MEDIAN s.r.o., FSV UK, MEDIAN s.r.o., FSV UK, MEDIAN s.r.o., FSV UK
Prezentace (pdf)
B10 Trendy a novinky v sociologické metodologii II.


Měření účinnosti kampaní nedeklarativními metodami

Vojtěch Prokeš, Jiří Boudal
Behavio, katedra sociologie FF UK, Behavio, katedra sociologie FF UK
Prezentace (pdf)
B10 Trendy a novinky v sociologické metodologii II.


Deklarace versus elektronické měření mediálního chování – problém metodický

Josef Fišer
MEDIAN / ISS FSV UK

B10 Trendy a novinky v sociologické metodologii II.


Smíšené mody sběru dat – druhy chyb a možnosti srovnatelnosti dat

Jarmila Pilecká
ISS FSV UK
Prezentace (pdf)
B10 Trendy a novinky v sociologické metodologii II.


Process tracing: nástroj pro zkoumání kauzality v případových studiích

Jaromír Mazák
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Prezentace (pdf)
B9 Trendy a novinky v sociologické metodologii I.


Statistické modelování sociálních sítí

Tomáš Diviák
Katedra sociologie FF UK / ICS Groningen
Prezentace (pdf)
B9 Trendy a novinky v sociologické metodologii I.


Yes, sir! Souhlasný styl odpovídání mezi českými respondenty a jeho vztah ke vzdělání a věku

Johana Chylíková
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Institut sociologických studií FSV UK
Prezentace (pdf)
B9 Trendy a novinky v sociologické metodologii I.


Chybějící data v praxi: jak se vyhnout neštěstí způsobeného listwise deletion?

Mgr. Ivan Petrúšek
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
Prezentace (pdf)
B9 Trendy a novinky v sociologické metodologii I.


Mediální diskurz klimatických změn v ČR: analýza sémantických sítí

Petr Ocelík, Lukáš Lehotský
Mezinárodní politologický ústav, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

B8 Analýza sociálních sítí v českém prostředí


Vzestup a pád analýzy sociálních sítí (…v sociální antropologii)

Laco Toušek
Katedra antropologie FF ZČU
Prezentace (pdf)
B8 Analýza sociálních sítí v českém prostředí


Struktura diskuze na zpravodajském serveru

Matouš Pilnáček
FF UK
Prezentace (pdf)
B8 Analýza sociálních sítí v českém prostředí


Pavučiny zločinu: Analýza sociálních sítí a organizovaný zločin

Tomáš Diviák
Katedra sociologie FF UK / ICS Groningen
Prezentace (pdf)
B8 Analýza sociálních sítí v českém prostředí


Průvodce výzkumným rozpočtem aneb kde se opravdu (ne)dá ušetřit

Jana Hamanová, Petra Holečková
SC&C, s. r. o., SC&C, s. r. o.
Prezentace (pdf)
B7 Společná metodologická východiska sociologického výzkumu a komerčních výzkumných šetření


Metodika sběru a její vliv na přesnost volebních výzkumů

Daniel Prokop
Fakulta Sociálních Věd UK, MEDIAN, s.r.o.

B7 Společná metodologická východiska sociologického výzkumu a komerčních výzkumných šetření


Kombinace výzkumných metod a zdrojů dat z pohledu výzkumných agentur – východiska a možnosti.

Hana Friedlaenderová
výzkumná agentura Nielsen Admosphere, Českobratrská 1, Praha 3
Prezentace (pdf)
B7 Společná metodologická východiska sociologického výzkumu a komerčních výzkumných šetření


Meze a limity terénních šetření a jejich řešení v praxi marketingového výzkumu

Ing. Jan Tuček
STEM/MARK a.s.
Prezentace (pdf)
B7 Společná metodologická východiska sociologického výzkumu a komerčních výzkumných šetření


Jak postupovat, když jsou naše data nereprezentativní? Několik zkušeností a příkladů

Hynek Jeřábek
UK, FSV, Institut sociologických studií, katedra sociologie
Prezentace (pdf)
B7 Společná metodologická východiska sociologického výzkumu a komerčních výzkumných šetření


Ženy a krajská zastupitelstva v ČR a SR: kvalitativní komparativní analýza úspěšnosti kandidátek

Petr Bláha, Pavel Maškarinec
Katedra politologie a filozofie, Filozofická fakulta UJEP, Katedra politologie a filozofie, Filozofická fakulta UJEP

B6 Vládnutí a političtí aktéři v obcích a krajích


Mechanismy schvalování investičních záměrů obcí v ČR

Jan Čopík, Radek Kopřiva, Jaroslav Čmejrek
Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra humanitních věd, Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra humanitních věd, Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra humanitních věd
Prezentace (pdf)
B6 Vládnutí a političtí aktéři v obcích a krajích


Lokální politický leadership v sociogeografickém kontextu

Daniel Čermák, Renáta Mikešová
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

B6 Vládnutí a političtí aktéři v obcích a krajích


Politická reprezentace žen na pozicích starostů v Česku a na Slovensku (2006 – 2014): Srovnávací analýza faktorů (ne)úspěšnosti

Pavel Maškarinec , Daniel Klimovský
Katedra politologie a filozofie, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3571/13, 400 96 Ústí nad Labem, Katedra veřejné politiky, Fakulta sociálních a ekonomických věd Univerzity Komenského v Bratislavě, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava

B6 Vládnutí a političtí aktéři v obcích a krajích


Activism in Czechia: process tracing of one sector's development

Jaromír Mazák
Katedra sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

B5 Social Movements, Protest and Political Institutions in Eastern and Central Europe


Mobilizing on the migration crisis in the Czech Republic and Slovakia

Jiří Navrátil , Alena Kluknavská
Masarykova univerzita, Masarykova univerzita

B5 Social Movements, Protest and Political Institutions in Eastern and Central Europe


“Nejsme malí komunisti” („We Are Not Small Communists”): How Czech Pioneers Survive Post-Communist Transformation

Inna Bell
Graduate School for Social Research, Polish Academy of Science

B4 Sociologie politiky a vládnutí


Struktury příležitostí pro krajské politiky z povolání

Dan Ryšavý
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Prezentace (pdf)
B4 Sociologie politiky a vládnutí


Analýza diskurzivních strategií českých anti-systémových politických stran a hnutí

Tomáš Dvořák
Institut sociologických studií, FSV UK
Prezentace (pdf)
B4 Sociologie politiky a vládnutí


Prostorové vzorce volebního chování v Česku od zavedení volebního práva po současnost – hledání řádu

Tomáš Kostelecký
Sociologický ústav AV ČR
Prezentace (pdf)
B4 Sociologie politiky a vládnutí


Pracovní dráhy mladých českých vědkyň

Marta Vohlídalová
NKC-Gender a věda, SOÚ AV ČR
Prezentace (pdf)
B3 Maskulinity v českém kontextu


Věda jako mužský projekt? Reflexe rozhovorů s chemiky a chemičkami

Blanka Nyklová, Ph.D.
Sociologický ústav AV ČR

B3 Maskulinity v českém kontextu


„Je třeba si je hýčkat“ – Muži ve feminizovaných odvětvích

Mgr. Nina Fárová
FF ZČU
Prezentace (pdf)
B3 Maskulinity v českém kontextu


Moc a bezmoc českých mužů

Iva Šmídová
FSS MU

B3 Maskulinity v českém kontextu


Maskulinity a moc

Mogr. Ing. Tomáš Pavlas
FHS UK, Otevřená společnost o.p.s., Genderová expertní komora ČR
Prezentace (pdf)
B3 Maskulinity v českém kontextu


Generace Millenials

Kamil Kunc
NMS Market Research
Prezentace (pdf)
B2 Seznamte se s generací Y


Životní styl mladých Čechů a jejich specifika v přístupu k sociálně politickému dění a k občanské angažovanosti

Eva Králová
Head of social and syndicated research v TNS a Studentka doktorského studia sociologie na FSV UK
Prezentace (pdf)
B2 Seznamte se s generací Y


Sonda do uvažování české mladé generace

Mgr. Lukáš Vynikal
Aisa, TNS Aisa, Česká spořitelna
Prezentace (pdf)
B2 Seznamte se s generací Y


Generace Y – jak na ně a jak s nimi

Jakub Malý, Eva Veisová
IPSOS, IPSOS
Prezentace (pdf)
B2 Seznamte se s generací Y


Dimenzionalita přináležení k místu v rurálním kontextu

Lucie Vidovićová
Fakulta sociálních studií, MU, Brno
Prezentace (pdf)
B1 Nové pohledy na Generaci 55+


S kůží na trh: sociální aspekty stárnutí kůže a problém anti-ageing reklamy

Michaela Honelová, Lucie Vidovićová
Fakulta sociálních studií, MU, Brno, Fakulta sociálních studií, MU, Brno

B1 Nové pohledy na Generaci 55+


Sociolog jako rádce manažera

Mgr. Dana Mudd, PhD.
Katedra sociologie, FF UK
Prezentace (pdf)
A10 Sociologie práce a zdraví


Zdravotní gramotnost u vybraných skupin obyvatelstva Jihočeského kraje

Sylva Bártlová, Lenka Šedová
Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, Zdravotně sociální fakulta v Českých Budějovicích, Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, Zdravotně sociální fakulta v Českých Budějovicích
Prezentace (pdf)
A10 Sociologie práce a zdraví


Migrace za zdravím: Reprodukční turistika osvobozující a omezující

Lenka Slepičková
Institut výzkumu sociálního zdraví, Univerzita Palackého, Olomouc

A10 Sociologie práce a zdraví


Mizí z Evropy dobrá práce? K proměnám evropských pracovních trhů vlivem vzdělanostní expanze a nástupu Průmyslu 4.0

Tomáš Doseděl
Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Prezentace (pdf)
A10 Sociologie práce a zdraví


Snění o domově: materiální realita českých bezdomoveckých kempů

Karolína Pauknerová
Centrum pro teoretická studia, UK a AVČR
Prezentace (pdf)
A9 Sociologie domova


Stáří bez domova (Domov ztracený, hledaný, nenalézaný)

Doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

A9 Sociologie domova


Institut trvalého bydliště: domov jako rozhodnutí někde zůstat

Robert Osman, Ondřej Šerý
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 61137 Brno, Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 61137 Brno
Prezentace (pdf)
A9 Sociologie domova


V bytě a v domě: Metodologická reflexe vedení výzkumu v domácím prostředí

Barbora Vacková
Ústav populačních studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

A9 Sociologie domova


Konkurenční obrazy každodennosti v kolektivní paměti na období normalizace a porevoluční transformace u současných středoškoláků

Jakub Machek, Ina Píšová
Katedra mediálních studií MUP a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK, Ústav české literatury a komparatistiky FF UK
Prezentace (pdf)
A8 Diskursy ve veřejném prostoru


Téma povinného očkování jako prostor pro artikulaci společenských obav a ustavování představ občanství

Jaroslava Hasmanová Marhánková
Katedra sociologie, Západočeská univerzita v Plzni
Prezentace (pdf)
A8 Diskursy ve veřejném prostoru


Proměny užívání toposu politické korektnosti v českém mediálním diskurzu

Eva Lehečková, Michal Hořejší
FF UK, FF UK
Prezentace (pdf)
A8 Diskursy ve veřejném prostoru


Referendum ako “kontemplácia nad krásou” alebo Ako ospravedlňovať anti-liberálne politiky pred liberálnou verejnosťou

Ivana Rapošová, Adam Gajdoš
Katedra sociologie, Masarykova Univerzita, Katedra sociologie, Masarykova Univerzita
Prezentace (pdf)
A7 Sociologicky zaměřená analýza veřejných diskurzů


Narativní a kritická diskurzivní analýza v akci: metodologické inovace ve zkoumání ekonomických diskurzů

Tomáš Samec
Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

A8 Diskursy ve veřejném prostoru


Kombinace Boltanskiho testů a kvantitativní analýzy diskurzu při studiu veřejných kontroverzí

Martin Hájek
Fakulta sociálních věd, UK

A7 Sociologicky zaměřená analýza veřejných diskurzů


Mediální narativizace kauz a institucionalizace kritiky

Simon Smith
Institut sociologických studií, FSV, Univerzita Karlova
Prezentace (pdf)
A7 Sociologicky zaměřená analýza veřejných diskurzů


Narativy, imaginární horizonty a kulturní kódy: Hledani struktury veřejných debat

Karel Čada
ISS, FSV UK
Prezentace (pdf)
A7 Sociologicky zaměřená analýza veřejných diskurzů


Narativní zprostředkování institucionální změny a opačné institucionální zprostředkování – Narratively mediated institutional changes and reverse institutionally mediated narrative transformations

Jiří Kabele
Institut sociologických studií FSV UK
Prezentace (pdf)
A7 Sociologicky zaměřená analýza veřejných diskurzů


Sociologická vražda umění

Miroslav Paulíček
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
Prezentace (pdf)
A6 Hermeneutika v sociologickém poznání


Kulturní sociologie literatury: jak udělat literaturu silnější v sociologické analýze

Jan Váňa
Masarykova univerzita, katedra sociologie
Prezentace (pdf)
A6 Hermeneutika v sociologickém poznání


Aktuálnost pojetí Soziale welt mezi nebenmenschen a mitmenschen v díle Alfreda Schütze

Daniel Štěpánek
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

A6 Hermeneutika v sociologickém poznání


Emergentní intersubjektivita: role vyprávění a rozhovoru

Martin Ďurďovič
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Prezentace (pdf)
A6 Hermeneutika v sociologickém poznání


Sociálně vyloučené lokality a jejich diskursivně-institucionální historie

Karel Čada
ISS, FSV UK

A5 Sociální nerovnosti v prostorové perspektivě


Hledání analytických hranic tzv. sociálně vyloučených lokalit

Laco Toušek, Petr Kupka, Lubomír Lupták
Katedra antropologie FF ZČU, Katedra antropologie FF ZČU

A5 Sociální nerovnosti v prostorové perspektivě


Levný život mimo město? Faktory ovlivňující vznik nových sociálně vyloučených lokalit na venkově v Česku

Jakob Hurrle, Lucie Trlifajová
UK, PřF, Geografická sekce, Centrum pro výzkum měst a regionů , Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra veřejné a sociální politiky
Prezentace (pdf)
A5 Sociální nerovnosti v prostorové perspektivě


Fungují periferie jako mechanismy sociální exkluze?

Martin Šimon, Josef Bernard
SOU AV ČR, v.v.i., SOU AV ČR, v.v.i.
Prezentace (pdf)
A5 Sociální nerovnosti v prostorové perspektivě


Aplikace konceptu lokalit a relačního prostoru na diferenciaci venkovského prostoru

Vladan Hruška
katedra geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Prezentace (pdf)
A5 Sociální nerovnosti v prostorové perspektivě


Proč ženy vydělávají méně, i když jsou vzdělanější?

Tomáš Doseděl
Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Prezentace (pdf)
A4 Vývoj sociálních, vzdělanostních a ekonomických nerovností v ČR


Povaha kulturního kapitálu u maturantů a jeho význam při přechodu na vysokou školu

Ondřej Špaček
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze
Prezentace (pdf)
A4 Vývoj sociálních, vzdělanostních a ekonomických nerovností v ČR


Longitudinální analýza chudoby v české společnosti prostřednictvím dat šetření EU-SILC

Daniel Prokop, Ondřej Špaček
Fakulta sociálních věd UK, Fakulta sociálních věd UK
Prezentace (pdf)
A4 Vývoj sociálních, vzdělanostních a ekonomických nerovností v ČR


Chudoba v ČR: kritika ukazatelů a evropský kontext

Martina Mysíková, Jiří Večerník
Sociologický ústav AV ČR, Sociologický ústav AV ČR
Prezentace (pdf)
A4 Vývoj sociálních, vzdělanostních a ekonomických nerovností v ČR


Faktory ovlivňující vysoká vzdělanostní očekávání otců a matek od dětí

Lucie Hrubá
SOU AV ČR

A3 Kompetence na trhu práce


Stává se vzdělání poziční výhodou? Proměna ekonomické návratnosti vzdělání v době vzdělanostní expanze v České republice

Tomáš Katrňák, Tomáš Doseděl
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociologie
Prezentace (pdf)
A3 Kompetence na trhu práce


Atraktivita a profesní úspěch. Krása jako výsledek investičních strategií.

Simona Weidnerová, Petr Matějů
ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy, z.s., Vysoká škola finanční a správní

A3 Kompetence na trhu práce


Krása jako kapitál. Role atraktivity v úspěchu na trhu práce.

Petr Matějů, Petra Anýžová
Vysoká škola finanční a správní, Institut pro sociální a ekonomické analýzy
Prezentace (pdf)
A3 Kompetence na trhu práce


Role kompetencí v úspěchu na trhu práce: Srovnání 14 zemí participujících na projektu PIAAC

Petra Anýžová, Petr Matějů, Michael Smith
Vysoká škola finanční a správní, Institut pro sociální a ekonomické analýzy
Prezentace (pdf)
A3 Kompetence na trhu práce


Vznik kapitalismu a trh

Ing., Mgr. Martin Brabec, PhD.
Centrum globálních studií, Filosofický ústav AVČR

A2 Co je špatně v sociologické teorii? II.


Síly, formy a zlomy v sociologické teorii

Csaba Szaló
Masarykova univerzita, Brno

A2 Co je špatně v sociologické teorii? II.


Nezbytná zjednodušení? K didaktizaci sociologické teorie

Jakub Mlynář
Katedra sociologie FF UK / Pracoviště historické sociologie FHS UK
Prezentace (pdf)
A1 Co je špatně v sociologické teorii? I.


Silný program slabé socializace ve studiu kolektivní paměti

Jan Kalenda, Tomáš Karger
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Prezentace (pdf)
A1 Co je špatně v sociologické teorii? I.


Kritika věrnosti jednomu z pólů sociologického protikladu

František Znebejánek
Katedra sociologie, andragogikya kulturní antropologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Prezentace (pdf)
A1 Co je špatně v sociologické teorii? I.


Mýty a fakta o generaci 55+

Ing. Jan Tuček
STEM/MARK
Prezentace (pdf)
B1 Nové pohledy na Generaci 55+


Federativní funkcionalismus I. A. Bláhy: Inovace klasického díla a její prověření pomocí multiagentního modelování

František Kalvas, Dušan Janák
Západočeská univerzita v Plzni, Slezská univerzita v Opavě
Prezentace (pdf)
A1 Co je špatně v sociologické teorii? I.


Polská sociologie 60. let ve východní Evropě a ve světě

Jarosław Kilias
Institut sociologie Varšavské univerzity
Prezentace (pdf)
A2 Co je špatně v sociologické teorii? II.


Různé vlasti československých sociologů meziválečného období spolupracujících s Rockefellerovou nadací

Marek Skovajsa
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova

A2 Co je špatně v sociologické teorii? II.

 

Úvod > Vyhledávání příspěvků