Členství v České sociologické společnosti

Dle platných stanov České sociologické společnosti se individuálním členem ČSS může stát jednotlivec starší 18 let se zájmem o sociologii na základě podané přihlášky na formuláři ČSS, která byla projednané a kladně přijata nadpoloviční většinou členů Hlavního výboru ČSS. Členská přihláška musí obsahovat doporučení jednoho stávajícího člena ČSS.

Formulář přihlášky je možné stáhnout zde.

Úvod > Členství v České sociologické společnosti