Sociologická setkávání

Sociologie je místem setkávání. V ní samotné se potkávají různé badatelské přístupy a paradigmata, na půdě vědy a výzkumu se sociologie intenzivně setkává s dalšími sociálně-vědními, humanitními i přírodními vědami, základní výzkum s aplikovaným. Sociologické metody a poznatky potkáme i v komerčním výzkumu, ve sféře byznysu, ve státní správě, neziskovém sektoru a dalších oblastech. A konečně, při práci na výzkumných projektech se pravidelně setkávají lidé; lidé nejrůznějšího oborového zaměření a institucionálního zázemí.

Konference, kterou pořádá Česká sociologická společnost ve spolupráci s Katedrou sociologie FF UK má za cíl poskytnout prostor co nejšířeji pojatému sociologickému setkání. Ukázat českou sociologii v široké perspektivě, nabídnout ukázky toho, kde všude, jak a proč se sociologie u nás provozuje. Zveme proto ke vzájemnému setkání všechny ty, pro které je sociologie koníčkem, zaměstnáním, povoláním nebo životním posláním. Sociology a socioložky nejrůznějších tematických nebo metodologických orientací, všech akademických hodností, stupňů studia nebo pracovních postů, pracovníky a pracovnice ze všech profesních i institucionálních oblastí, v nichž uplatňují sociologické myšlení nebo řemeslo.

Na konferenci se také budou moci prezentovat instituce nejrůznějšího druhu: katedry, výzkumné ústavy, komerční firmy, neziskové organizace i další organizace, které se jakkoli ve své činnosti se sociologií setkávají.

Velice rádi se proto na některé z diskusních nebo přednáškových bloků setkáme i s Vámi.

Konference se uskuteční na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 1. – 3. února 2017. Pro bližší informace o průběhu příprav sledujte harmonogram akcí a tyto webové stránky.

Za konferenční výbor

Jiří Vinopal