Partneři

Hlavní partner:
NMS-logo04-claim_normal

 

Jsme tým NMS Market Research, naše práce je pro nás i koníčkem, snažíme se být v oboru vždy o krok napřed, přicházet s inovacemi a budovat vlastní know-how. Všichni táhneme za jeden provaz a panuje mezi námi otevřená a přátelská atmosféra. I díky tomu jsme v současné době nejrychleji rostoucí domácí agentura pro výzkum trhu v České republice. Vznikli jsme v roce 1999 jako studentská firma, no a teď už je nás kolem 50, máme vlastní pobočku v Bratislavě a spolupracujeme s kolegy napříč střední Evropou. Pro lidi, kteří to mají stejně a chtějí se s námi společně rozvíjet, máme u nás dveře vždy otevřené.

 

 

 

Partneři:

Kantar přispěje k tomu, abychom při přestávkách na kávu v rámci sociologických setkávání mohli zkoumat chutě různých kultur.

Kantar TNS

Kantar_Millwardbrown_Large_Logo_BLACK_RGB

 

SC&C využívá příležitost 25. výročí svého založení k pozvání na konferenční večírek, kterého je hlavním sponzorem.

SCaC_logo_2012_MR

datacollect-ver

Konferenci podpořili:

Nielsen Admosphere, a.s.

ppm factum, a.s.

MEDIAN, s.r.o.

IPSOS, s.r.o.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

SLON Sociologické nakladatelství

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí – VÚPSV, v.v.i

Rada vědecký společností České republiky

Spolupracující instituce:

Katedra sociologie ISS FSV UK

Pracoviště historické sociologie FHS UK

Katedra sociologie FF UHK

Katedra sociologie FSS MUNI

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UPOL

Katedra sociologie FF ZČU

Katedra sociologie FF OU

SOCKA – Spolek studentů sociologie FF UK

MIROSLAVA – studentský sociologický spolek

SH1UK – 1. sociologický klub Univerzity Hradec Králové

Gender Centrum FSS MU

Úvod > Partneři