Program

Informační průvodce konferencí (pdf)

long6_plenarky

Prof. Ilja Šrubař: Sociologie jako sociologie vědění

Výpověď sociologie vědění, dle které sociální kolektivy produkují sebepopisy, jimiž se samy programují, představuje – slovy Roberta Mertona – kopernikánský převrat v pojímání společnosti, jejíž autogenetický charakter se tak stává zřejmým. Analyza semantiky narativů, jimiž se společnosti vnímají, tak ztratila charakter pouhé kritiky ideologií a stala se nutnou komponentou rozboru vznikání a proměn struktury společností, kde pluralita sebepopisů a jejich střety v rámci mocenských diskurzů hrají centrální roli. Innovativní potenciál tohoto převratu lze sledovat na mnoha rovinách. Tím, že takto obrátila pozornost k roli diskurzu, medií a sebedefinice kolektivů v konstrukci společenské skutečnosti, či skutečnosti vůbec, otevřela sociologie vědění nejen nová pole zkoumání a reflexe v řadě humanitních oborů, jak lze pozorovat na jejich „postmodeních“ proměnách, ale i cesty spolupráce s nimi. Pohlédneme-li optikou sociologie vědění na sociologii samotnou, pak vidíme, že i tato přispěla do archivu sebepopisů moderny liberálními i kolektivistickými narativy, které k programování  společnosti podstatně přispívají. Retrospektivně se zde objevuje i jistá cyklická dynamika, v níž se intensita vlivu liberálních a kolektivistických narativů střídá. Zde dochází ke střetu proměnlivosti režimů s linearitou biografií aktérů, který nutí ke změně v pojímání společenské a individuální normality.

Prof. Jiří Přibáň: Právo – nejstarší sociální věda?

Sociologie práva jako vědecká disciplína se ustavila na počátku 20. století, ale právo a zákony jako metafora sociálního řádu tvoří neodmyslitelnou součást mytologického i filosofického myšlení. Pojmy jako „přirozené právo“ nebo „duch zákonů“ patří k počátkům moderních sociálních věd zrovna tak, jako klasické sociologické představy o modernizaci jako pohybu „od statusu ke smlouvě“ nebo o protikladu „represivního a restitutivního práva“ coby „indexu sociální solidarity“. Předmětem této přednášky proto bude genealogie sociologie práva a její vztah k současné sociologické teorii, a to především k teorii autopoietických systémů a Luhmannovu pojetí tzv. sociologického osvícenství.

long4_prispevky

Jednotlivé příspěvky dle panelů naleznete v sekci Příspěvky.

long7_student-sekce

 Ze školy do reálného světa

čtvrtek 2. 2. 18:10, místnost C

Zveme všechny studenty, kteří si chtějí udělat lepší představu o divokém světě stáží, brigád a zaměstnání, na neformální setkání se zkušenými přeživšími. Pokud jste někdy přemýšleli, kde nejlépe hledat zajímavou práci v oboru, jaké taktiky se osvědčily ostatním nebo jak užitečné jsou doopravdy neplacené stáže, přijďte se podívat! Rádi uslyšíme i vaše vlastní otázky, zážitky a zkušenosti.

Studentský život, spolkový…

čtvrtek 2. 2. 10:30 – 11:00, místnost C

Prezentace spolků studentů sociologie z kateder z celé ČR. Přijďte se podívat, jak se studenti sociologie na katedrách sdružují a co v rámci důkladného studia i mimo něj podnikají.

Imaginace a inovace bez grantů

čtvrtek 2. 2. 11:00 – 18:00, místnost C

Není žádným tajemstvím, že mezi studenty je spousta šikovných a nápaditých lidí. A kde jinde se s nimi setkat než na největší české sociologické konferenci? Ať už ještě studujete nebo máte studia dávno za sebou, mezi studentskými příspěvky určitě narazíte na něco, co vás zaujme. Dá se aplikovat analýza sociálních sítí na Starý zákon? Co praktikanti magie v moderní společnosti? A jak se sociální antropologie dívá na tetování v Česku? To je jen malá ochutnávka toho, co si nesmíte nechat ujít. Jednotlivé příspěvky naleznete v sekci Příspěvky.

 

 Studentskou sekci podporuje hlavní partner konference, společnost NMS Market Research.

NMS-logo04-claim_normal

long5_spol-akce

Ve středu 1. 2. 2016 se konal společenský večer v kavárně Galerie Louvre.

Pro konferenční večírek jsme připravili malé zpestření v podobě vyhodnocení krátkého dotazníku účastníků konference.

Konferenční večírek, jak by ho pořádali studenti…

čtvrtek 2. 2. 20:30 – 24:00, AKC Celetná 20

Nejen dumáním nad knihami je člověk živ a studentská léta je potřeba si užít. No a jak lépe to udělat než na večírku, kde můžete potkat sociology z celé republiky! A proto studenti v rámci studentské sekce pořádají ve čtvrtek 2. 2. studentský večírek, na který jsou však zváni i věční studenti společnosti, tedy sociologové všeho věku i zaměření.

Na večírku ale nepůjde jen o nevázanou zábavu. Zodpoví se na něm i jedna veledůležitá otázka. Která generace sociologů má blíže k českému národnímu nápoji – pivu? Utkají se proto proti sobě dva týmy: Mazáci na straně jedné a Junioři, složení z těch nejudatnějších studentů, na straně druhé. Ve třech pivních soutěžích poměří své schopnosti, aby vyšlo najevo, která generace bude triumfovat. Mazáci nebo Junioři? Zkušenosti nebo odhodlání?

Studentský večírek a včetně pivního klání se odehraje ve čtvrtek 2.2 od 20:30 v Klubu Celetná. Pokud nechcete, aby vám něco uniklo, sledujte událost na Facebooku.

long3_harmonogram

Informační průvodce konferencí (pdf)

harmonogram151

 

Úvod > Program