C6 Studentská sekce III

Garant panelu: /

2. 2. 16:40


Kulturní trauma invaze z roku 1968 ve vysílání České televize v letech 1990-2015

Chudomelová Lenka

Anotace

Příspěvek se týká konceptu kulturního traumatu v souvislosti s invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968, konkrétně se zaměřuje na vysílání České televize v letech 1990-2015. S pomocí analýzy rámců je sledován způsob, jakým aktéři srpen 1968 ve svých mediálních výstupech a v rozhovorech rámují, a je analyzováno, zda v těchto rámcích lze naleznout prvky kulturního traumatu.  Dále jsou sledovány fáze, v nichž ve vysílání od 90. let probíhala a měnila se interpretace událostí srpna 1968.

Percepce prostoru vlakového nádraží v Hradci Králové a jeho okolí

Janatová Erika

Anotace

Tématem příspěvku bude specifické vnímání prostoru Hlavního nádraží v Hradci Králové a okolí jeho uživateli, konkrétně VŠ studenty. Cílem práce bylo pomocí kvalitativní metodologie zmapovat aktivity studentů spojené s tímto prostorem a významy, které dané lokalitě připisují

Tetování v České republice z pohledu sociální antropologie

Pluskalová Martina

Anotace

Tetování je jedním z fenoménů dnešní doby, který se těší značné popularitě mezi lidmi. Tato práce se zajímá o hlavně o tetování v České republice, o to, jak se vyvíjelo a jak se na něj pohlíželo v průběhu času od prvních zmínek v naší oblasti. Na tetování se zaměříme v souvislosti s tématy jako je krása nebo móda, ale také se budeme věnovat vývoji tetování v armádě nebo jeho vlivu na děti.

Stejný nebo jiný? Pracovní stres českých zaměstnanců z pohledu statusových rozdílů

Veverková Martina

Anotace

Příspěvek je věnován tématu pracovního stresu z perspektivy statusu zaměstnání. Zaměří se zejména na rozdílné příčiny stresu a jeho nerovné negativní dopady na člověka-zaměstnance s vyšším/nižším statusem.

Tanec čarodějnic: Analýza vybraných aspektů současného praktikování magie

Tesárek Jan

Anotace

Příspěvek se zabývá závěry z výzkumu čarodějnictví a magie v současné české společnosti, prováděném v roce 2015-2016. Praktikování magie a čarodějnictví je v současných společnostech vitálním projevem sílících podob alternativních spiritualit, zároveň ale představuje teoretickou i metodologickou výzvu pro sociální vědy. Příspěvek se pak snaží shrnout různé podoby čarodějnictví a magie v současné společnosti a navrhnout způsob, jak k nim lze ve výzkumu přistupovat.

Úvod > C6 Studentská sekce III