C5 Studentská sekce II

Garant panelu: /

2. 2. 14:50


Sociologická analýza diskurzivních reprezentací štěstí

Šřám Kristián

Anotace

Příspěvek je věnován problematice diskursivních reprezentací štěstí v ČR. Prostřednictvím diskursivní analýzy bude řešena otázka obsahu pojmu štěstí. Pojem štěstí je uchopen skrze koncept hedonismu (štěstí jako maximalizace požitku) a eudaemonismu (štěstí jako hledání smyslu a transendence), přičemž identifikované reprezentace štěstí s těmito principy nakládají různými způsoby.

Pes členem domácnosti z pohledu sociologie

Kadavá Michaela

Anotace

Příspěvek pojedná o okolnostech vztahujících se k přítomnosti psů v domácnostech. Původní pracovní využití psa, bylo v průběhu historie ve většině případů nahrazeno chovem psa za účelem společníka. Role psa jako společníka nabývá v konkrétních domácnostech řady podob, je například známo, že může suplovat dítě, partnera či kamaráda.

Brnem s lidmi bez domova

Minaříková Kristína

Anotace

Ve svém příspěvku se zaměřím na to, jak mohou být sdíleny změny ve významech veřejného prostoru na příkladu projektu Brnem s lidmi bez domova. Vycházím z předpokladu, že městskému veřejnému prostoru jsou vždy přiřazovány určité významy dle činností, které jsou na těchto místech vykonávány. Podle Michela de Certeau prostor není určen pouze strategiemi, jež jsou vytvářené představiteli města či státu nebo jinými mocenskými činiteli, ale také taktikami lidí tento prostor využívající. Každodenními aktivitami tak mohou být významy míst měněny. Může se ale stát, že tuto změnu zaznamenají jen určití lidé – v tomto případu lidé bez domova. S touto teorií se pokusím dát do souvislosti projekt Brnem s lidmi bez domova. Cílem tohoto projektu, který byl inspirován již fungujícím Pragulicem, je skrze prohlídky vedené lidmi, kteří žijí nebo po nějakou dobu žili na ulici, ukázat město trochu jiným pohledem. Ve svém příspěvku bych ráda ukázala, jak tyto prohlídky jsou také příležitosti, kdy jsou pozměněné významy městského prostoru sdíleny s lidmi, kteří je přímo nezažívají a ve svém běžném životě možná i často nevnímají.

Vězňovo trilema

Rybín Filip

Anotace

Nové rozšíření pro populární hru vězňovo dilema. Přizvěte třetího hráče do této strhující simulace! Počet hráčů: 3. Herní doba: 10 minut. Vhodné pro hráče starší 10 let. Již brzy k dostání na vaší oblíbené sociologické konferenci.

Fenomén psích hotelů

Křivá Vendula

Anotace

Role psa ve společnosti se v posledních letech výrazně proměnila a s ní také nabídka služeb, spojených s péčí o psa. Tento výzkum se zabývá tím, jak fungují hotely pro psy a psí školky, jaké jsou podle majitelů hotelů potřeby psa a jaká je jeho pozice ve společnosti. Dále sleduje, jak nabídka služeb cílí na majitele a majitelky psů a jaká je přidaná hodnota služby oproti péči domácí.

Úvod > C5 Studentská sekce II