C4 Studentská sekce I

Garant panelu: /

2. 2. 11:00


Technika mentálních map

Macháček Vít, Malá Michaela

Anotace

Náš příspěvek představí mentální mapu jednak jako koncept reprezentace prostředí v myšlenkách lidí, jednak jako výzkumnou metodu. Zároveň posluchačům předáme naše zkušenosti a zážitky z využití této metody v konkrétních projektech. Je to diplomová práce nazvaná „Obrazy jednoho sídla: Nymburk očima svých obyvatel“ dále je to projekt spolupráce sociologů z FSV UK a architektů z UPRUMU z ateliéru 1. Sociologická část projektu této spolupráce (tj. sbírání a vyhodnocování dat pomocí mentálních map) stála na iniciativě Mgr. Barbory Spalové Ph. D. Tento náš příspěvek bychom rádi zakončili představením praktických tipů či triků, jak získávat komunikační partnery v terénu. Jakou roli hraje důvěra a jakým způsobem může být účast na podobných projektech užitečná i v osobním životě.

Analýza projevu poslanců ve poslanecké sněmovně

Michal Zeman

Anotace

Příspěvek za pomoci kvantitativní textové analýzy vystoupení v Poslanecké sněmovně zjišťuje, jak se po roce 1993 proměňovala politická témata. Dále zkoumá, jak spolu současní zákonodárci a politická uskupení interagují a klasifikuje poslance a poslankyně podle jejich vystupování.

Slovenské opatrovateľky seniorov v Rakúsku: etika starostlivosti

Teplická Katarína

Anotace

Abstrakt: V práci sa zaoberám migráciou slovenských žien za prácou opatrovateliek seniorov v Rakúsku, ktorá má v posledných rokoch narastajúci charakter. Pracovný vzťah, kedy ženy pracujú a žijú priamo v domácnosti seniora, nutne zahŕňa komplikované vyjednávanie vzťahov na hranici medzi pracovnou a osobnou rovinou. Vzájomná závislosť seniora na opatere a opatrovateľky na práci tak vytvára prostredie pre otázku rovnováhy medzi citovou angažovanosťou opatrovateľky a vymedzovaním sféry osobnej autonómie. V práci si kladiem výskumnú otázku, aké sú motivácie mojich respondentiek k vykonávaniu tejto práce, pričom motivácie tu chápem v zmysle toho, čo prispieva k spokojnosti v práci a ku jej interpretácii ako zmysluplnej. Predkladám teóriu morálnej ekonómie, ktorá poukazuje na prítomnosť morálnych noriem, ktoré sú určujúce pre prácu opatrovateľky. Tie popisujem skrz koncept etiky starostlivosti rozvinutý Carol GIlligan, ďalej rozpracovaný Joan Tronto. Na tieto normy sa viac-menej explicitne odkazujú moje respondentky, keď popisujú vzťahy dôvery a citovú angažovanosť „opatrovateľky na správnom mieste.“

Sociální sítě ve starém zákoně a jinde

Topinková Renáta

Anotace

Které postavy jsou ve Starém zákoně zásadní? Kdy, jak a proč se setkávají? Jak vypadá sociální síť Hospodina či Abrahama, a jakých chyb se vyvarovat při jejich zpracování metodou analýzy sociálních sítí? Odpovědi (nejen) na tyto otázky by měl poskytnout tento příspěvek.

Úvod > C4 Studentská sekce I